Home / Goverment / About Administration
Vision & Mission

Pananaw (Vision)

Isang pangunahing Bayan na lundo ng kalakalan sa Lalawigan; maunlad, matiwasay, may malinis at luntiang kapaligiran; nililinang ang sariling sining, kultura at kasaysayan, na may mga maka-Diyos, makakalikasan, makabayan, malusog, marangal at may kahandaan sa pagtugon sa kalamidad ng nagkakaisang mamamayan at pinamumunuan ng mapanagutang lingkod bayan

Layunin (Mission)

Pasiglahin ang kalakalan sa pamamagitan ng paghihikayat ng mga mamumuhunan, pagpapaunlad at pagsasagawa ng mga pagawaing bayan at itaguyod ang kapakanan ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapakilos sa lahat ng sektor ng lipunan upang makamit ang kasaganaan, katahimikan at kaayusan, kahandaan sa pagtugon sa mga kalamidad, malinis na kapaligiran, malusog at marangal na pamayanan sa pangunguna ng mga nananagutang pamunuan ng Pamahalaang Lokal.